Vlarebo-wetgeving? Al geintegreerd bij QEOS!

Beschrijving

Op 1 april 2019 ging het nieuwe Vlarebo van kracht. Zo wordt onder andere het gebruik van
bentonietslib (boorslurry) afkomstig van gestuurde boringen voortaan via de ‘grondverzetsregeling’
geregeld. Een technisch verslag van aanvoer van de boorslurry tot en met afvoer van het
eindproduct is bijgevolg verplicht. Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu (RDL) neemt
de vlucht vooruit en zorgt, met dank aan op maat gemaakte software van QEOS, een eenvoudige
opvolging van de productstroom voor de aanvoer, productie en afvoer.