Grondwijzer vzw

Grondwijzer vzw

Over ons

Grondwijzer vzw is een erkende bodembeheerorganisatie, opgericht door Bouwunie, NAV en SGS.

Een bodembeheersorganisatie heeft als doel om uitgegraven, gebaggerde en/of geruimde bodemmaterialen (grond en specie) te traceren van herkomst tot bestemming en daarbij het correcte hergebruik te controleren. Op deze manier kunnen we vermijden dat verontreinigde gronden bijvoorbeeld zouden toegepast worden in woongebieden en volgen we deze partijen verder op zodat we zeker zijn dat deze bodemmaterialen eerst gereinigd worden vooraleer ze hergebruikt worden. Tegelijkertijd dragen we zo ook bij tot de circulaire economie en stimuleren we het hergebruik van bodemmaterialen.

Onze hoofdactiviteiten zijn
• beoordelen van het technisch verslag en afleveren van de conformverklaring
• afleveren van grondverzettoelating en bodembeheerrapport
• registratie van transport naar een TOP/CGR/CSV
• registratie van het transport van bodemmaterialen afkomstig van kleine werken
• opleidingen en adviesverlening
• begeleiding en certificatie van tussentijdse opslagplaatsen en grondreinigingscentra
• afleveren van verklaringen laag milieurisicoprofiel (LMRP) voor uit bodemmaterialen afgezeefde stenen
• afsluiten van overeenkomsten voor de afvoer van grondbrij
• afsluiten van jaarlijkse overeenkomsten met nutsmaatschappijen, steden, gemeenten en provincies voor afvoer van kleine werken

Producten

Nieuws

Vacatures

Adviseur Grondverzet

Als Adviseur Grondverzet ben je verantwoordelijk voor:

– de kwalitatieve controle van bodemonderzoeken (technische verslagen) waarin de kwaliteit van bodemmaterialen bepaald wordt;
– het afleveren van toelatingen aan aannemers om bodemmaterialen te mogen hergebruiken;
– het leveren van studiewerk;
– het verstrekken van informatie en advies inzake de grondverzetsregeling.

Op termijn is het mogelijk door te groeien en zou je ingezet kunnen worden voor het uitvoeren van werfcontroles en het auditen van tussentijdse opslagplaatsen, grondreinigingscentra en centra voor slibverwerking.

Vacatureadvertenties bekijken »

Contactinformatie

Stuur ons een bericht